Jesteś tutaj: Strona główna » Otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu innowacyjnego testującego w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/PI/POKL/6.2/2011 w ramach POKL 2007-2013

Otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu innowacyjnego testującego w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/PI/POKL/6.2/2011 w ramach POKL 2007-2013

 

jednostka 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

dokument nr 

 

z dnia 

2011-11-29

data wprowadzenia do  BIP 

2011-11-29 09:29:16

Osoba wytwarzająca informację: Mazur Piotr

Data wytworzenia: 2011-11-29

Osoba wprowadzająca: Piotr Mazur

Data wprowadzenia: 2011-11-29 09:28:09

 

Otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu innowacyjnego testującego w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/PI/POKL/6.2/2011 w ramach POKL 2007-2013

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
z dniem  29.11.2011 r.
na podstawie art.  28a  ust.  4  ustawy  z dnia 6 grudnia 2006  r. o zasadach prowadzenia polityki  rozwoju (Dz. U. z 2009  r. nr 84, poz. 712 ze. zm.).

ogłasza otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu innowacyjnego testującego w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr  1/PI/POKL/6.2/2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

TEMAT: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.

Oferty można składać kurierem, pocztą lub osobiście
w terminie od 29.11.2011r. do 20.12.2011 r.
w godzinach 7.30 do 15.30
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11, 20-954 Lublin
Sekretariat – pokój 212
Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2011r. o godzinie 15.30
(Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu PUP w Lublinie.)
 
Pełna treść ogłoszenia o  konkursie, Formularz oferty oraz formularz oceny ofert zamieszczone  są  na  stronie internetowej  www.puplublin.pl  oraz  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie.
Liczba wyświetleń: 1445
Rejestr zmian
Autor: PUP Lublin
Opublikował(a): PUP Lublin (2012-12-10 08:04:44)
Zredagował(a): PUP Lublin (2012-12-10 08:06:19)