Jesteś tutaj: Strona główna » Otwarty nabór Partnera zagranicznego w celu wspólnego przygotowania i realizacji zadań w ramach wyodrębnionego projektu współpracy ponadnarodowej

Otwarty nabór Partnera zagranicznego w celu wspólnego przygotowania i realizacji zadań w ramach wyodrębnionego projektu współpracy ponadnarodowej

 

jednostka 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

dokument nr 

 

z dnia 

2012-04-10

data wprowadzenia do  BIP 

2012-04-10 13:05:08

Osoba wytwarzająca informację: Mazur Piotr

Data wytworzenia: 2012-04-10

Osoba wprowadzająca: Piotr Mazur

Data wprowadzenia: 2012-04-10 13:03:54

 

Otwarty nabór Partnera zagranicznego w celu wspólnego przygotowania i realizacji zadań w ramach wyodrębnionego projektu współpracy ponadnarodowej

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
z dniem  10.04.2012 r.
na podstawie art.  28a  ust.  4  ustawy  z dnia 6 grudnia 2006  r. o zasadach prowadzenia polityki  rozwoju (Dz. U. z 2009  r. nr 84, poz. 712 ze. zm.).

ogłasza otwarty nabór Partnera zagranicznego w celu wspólnego przygotowania
i realizacji zadań w ramach wyodrębnionego projektu współpracy ponadnarodowej
w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, poddz. 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.


Planowane działania w projekcie dla partnera zagranicznego:
działania umożliwiające adaptowanie rozwiązań wypracowanych w kraju partnera zagranicznego w zakresie wsparcia na rynku pracy osób w wieku 15-24 lata, doradztwo, wizyty studyjne dla pracowników urzędu pracy związane z wymianą doświadczeń w zakresie pracy z osobami 15-24 lata, organizowanie seminariów, warsztatów i spotkań. dla pracowników urzędu pracy związanych ze specjalizacją w pracy z osobami w wieku 15-24 lata.

kryteria wyboru partnera:
- zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
- oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa,
- doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
- współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu.

Oferty można składać kurierem, pocztą lub osobiście
w terminie od 10.04.2012r. do 04.05.2012 r., w godzinach 7.30 do 15.30
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11, 20-954 Lublin
Sekretariat – pokój 212

(Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu PUP w Lublinie.)
 
Pełna treść ogłoszenia o  konkursie, Formularz oferty oraz formularz oceny ofert zamieszczone  są  na  stronie internetowej  www.puplublin.pl  oraz  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie.
kontakt w sprawie naboru: 81 745 18 16

Liczba wyświetleń: 1432
Rejestr zmian
Autor: PUP Lublin
Opublikował(a): PUP Lublin (2012-12-07 11:12:41)
Zredagował(a): PUP Lublin (2012-12-07 11:15:01)