Jesteś tutaj: Strona główna » Otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, poddz. 6.1.2

Otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, poddz. 6.1.2

 

jednostka 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

dokument nr 

 

z dnia 

2012-03-19

data wprowadzenia do  BIP 

2012-03-19 09:00:50

Osoba wytwarzająca informację: Mazur Piotr

Data wytworzenia: 2012-03-19

Osoba wprowadzająca: Piotr Mazur

Data wprowadzenia: 2012-03-19 08:55:36

 

Otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, poddz. 6.1.2

 

  

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

  

z dniem  19.03.2012 r.

  

na podstawie art.  28a  ust.  4  ustawy  z dnia 6 grudnia 2006  r. o zasadach prowadzenia polityki  rozwoju (Dz. U. z 2009  r. nr 84, poz. 712 ze. zm.).

  

 

  

ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, poddz. 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

  

 

  

Planowane działania w projekcie: diagnoza i analiza problemu, adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju, wymiana pracowników, warsztaty, wizyty studyjne, organizowanie konferencji, seminariów i spotkań. dla pracowników PSZ związane ze specjalizacją w pracy z osobami w wieku 15-24 lata.

  

 

  

kryteria wyboru partnera:

  

- zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,

  

- oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa,

  

- doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,

  

- współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu.

  

 

  

Oferty można składać kurierem, pocztą lub osobiście
w terminie od 19.03.2012r. do 10.04.2012 r.
w godzinach 7.30 do 15.30
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11, 20-954 Lublin
Sekretariat – pokój 212
Termin składania ofert upływa w dniu 10.04.2012r. o godzinie 15.30
(Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu PUP w Lublinie.)
 

Pełna treść ogłoszenia o  konkursie, Formularz oferty oraz formularz oceny ofert zamieszczone  są  na  stronie internetowej  www.puplublin.pl  oraz  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie.
Kontakt w sprawie naboru: 81 745 18 16 wew. 275

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Pełna treść ogłoszenia o otwartym naborze partnera 2012-12-07 81kB POBIERZ
Dokument Załącznik nr 1 2012-12-07 46.5kB POBIERZ
Dokument Załącznik nr 2 2012-12-07 64kB POBIERZ
Dokument Załącznik nr 3 2012-12-07 31.5kB POBIERZ
Dokument Załącznik nr 4 2012-12-07 23.5kB POBIERZ
Dokument Załącznik nr 5 2012-12-07 23.5kB POBIERZ
Dokument Informacja o wyborze partnera 2012-12-07 24.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1414
Rejestr zmian
Autor: PUP Lublin
Opublikował(a): PUP Lublin (2012-12-07 12:37:43)