Jesteś tutaj: Strona główna » Otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa

Otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa

Otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

 

w oparciu o przepisy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018  poz. 1431).,

 

ogłasza w dniu 16 października 2019r.

 

otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych

 

do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa

 

Pełna treść ogłoszenia o otwartym naborze partnera dostępna na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie

 

www.puplublin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PUP w Lublinie

 

Oferty można składać kurierem, pocztą lub osobiście

 

Od dnia 17.10.2019r. do dnia 06.11.2019r.

 

w godzinach 7.30 do 15.30

 

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11C 20-209 Lublin

 

Sekretariat – pokój 212

 

Termin składania ofert upływa dnia 06.11.2019r. o godzinie 15.30

 

(Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu PUP w Lublinie.) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Pełna treść ogłoszenia o otwartym naborze partnera 2019-10-16 66kB POBIERZ
Dokument Załącznik nr 1 2019-10-16 45kB POBIERZ
Dokument Załącznik nr 2 2019-10-16 62.5kB POBIERZ
Dokument Załącznik nr 3 2019-10-16 33kB POBIERZ
Dokument Załącznik nr 4 2019-10-16 27kB POBIERZ
Dokument Załącznik nr 5 2019-10-16 27kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 367
Rejestr zmian
Autor:
Opublikował(a): Piotr Mazur (2019-10-16 10:23:27)
Zredagował(a): Piotr Mazur (2019-10-16 10:35:03)